уторак, 29. мај 2012.

SLAĐAN LIPOVEC


Slađan Lipovec rođen je u Bjelovaru 1972. Poeziju, prozu i eseje objavljuje u hrvatskoj i inozemnoj periodici te na Hrvatskom radiju.
Objavio je knjigu stihova Posljednja topla noć (u suautorstvu s Evelinom Rudan i Denisom Peričićem, Varaždinsko književno društvo, Varaždin, 2002) te samostalne zbirke pjesama Emily Dickinson u mom gradu (Naklada MD, Zagreb, 2003; drugo, dopunjeno, elektroničko izdanje, Emily Dickinson u mom gradu, 2006), Rijeke i mjesečine (Hrvatsko društvo pisaca/Durieux, 2007; drugo izdanje Rijeke i mjesečine) i U nekoj od mogućih stvarnosti (Algoritam, Zagreb, 2010).
Urednik je i suautor interaktivnog CD-ROM-a Teslin dan (s Vladimirom Končarom, Agencija za školstvo RH, 2006; drugo izdanje Agencija za školstvo RH, 2007).
Dobitnik je nagrada za poeziju i kratke priče, a tekstovi su mu prevođeni na desetak jezika i uvršteni u antologije i preglede. Izvršni je urednik časopisa za književnost Quorum


-------

vrijeme čuda
oko ponoći
kad zgasne javna rasvjeta
i postupno utišavaju
ptice
cvrčci
na trenutak
i žabe
u toplim vodama
tišina zelena od njihovog
usklađenog kreketanja
pretvara se u kišuotok

kad smo
izronili rastaljeno stijenje
pomaljalo se
iz uskipjela mora

tako je
otprilike
započinjao život

između nas i
otoka koji smo
napuštali bezbrižni
laki i nežni
kao vrhovi urala
rasla je gusta
plava razdaljina i lagana
buduća sjeta da se
dogodine a ni svih
ostalih godina
ovdje i bez nas
ništa neće
promijeniti

brod je
ravnodušno plužio
morem more je
to prihvaćalo
još ravnodušnijepod tvojim prozorom
čudna godišnja doba

pod tvojim
prozorom među neboderima
pticama kovitlaju
južne struje između antena
i čudnih godišnjih doba
duboko u jesen ispod vrhova
dizalica odjekuje duga
potmula grmljavina
neodređenog podrijetla kao da
nevidljivi avioni paraju
fluidne zvučne zidove
oko tebe ili da dugim
mostom nad
rijekom po čijoj površini
klizi zvuk tutnji
nekakav superludi vlak iz kojeg
kad pogledaš čini se
da se strelovito ptice
u letu zanašaju
od brzine i jakih struja
od sutona crvenkastih
oblačnih masa
koje dovlače ovaj rani
mrak i pljusak koji se
naglo nabada na prva
popaljena svjetla
jurećeg grada


-----

Slađan Lipovec (Croatia)
Translated into English by Tomislav Kuzmanović


time of miracles

around midnight
with the streetlights gone out
and the slow quieting of
birds
crickets
and just for a moment of
frogs
in warmer waters
silence green from their
synchronized croaking
turns into rainan island

when we
emerged the molten rock
slowly rose from
the boiling sea

that’s how
more or less
life started

between us and
the island we were
leaving behind uncaring
light and gentle
like the uralian peaks
a thick blue
distance grew and the light
future sorrow for neither
next year nor all
other years to come
here and without us
nothing will
change

the ship
ploughed indifferent
across the sea and the sea
accepted it
even more indifferently


 
under your window
strange seasons

under your
window among skyscrapers
birds are whirled about by
southern currents among the antennas
and strange seasons
deep into autumn under the tops of
cranes a long sinister
thunder echoes
its origin undetermined as if
invisible airplanes cut through
fluid sound walls
around you or as if along a
bridge over
the river on whose surface
sound glides some supercrazy
train thrums from which
when you look it seems
that darting birds
swerve in flight
from speed and strong winds
from sunset of reddish
cloud masses
that drag all this early
darkness and downpour that
abruptly slams pierced onto
first lights of
the speeding city


Нема коментара: